Kamis, Mei 21, 2015

PENGUMUMAN

PENERIMAAN PESRTA DIDIK BARU (PPDB) REGULER MTsN KEDIRI II

TAHUN AJARAN 2015/2016


Pengumuman PPDB MTsN Kediri II dapat di Download di sini




Selasa, April 14, 2015

Hasil Seleksi PPDB Tahap II

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KEDIRI II
Jl. Sunan Ampel 12 Telp./Fax. (0354) 687895 Ngronggo Kediri 64127
                   NPSN : 20583785                                        NSM : 121135710003
Website: http://www.mtsnkediri2.com         E-mail : mtsn_kdr_2@yahoo.co.id

P E N G U M U M A N
                                                      Nomor : Mts.15.24.3/PP.00.5/346/2015

Berdasarkan hasil Seleksi Tahap I dan Tahap II Peserta Didik Baru Layanan Kelas Excellent dan PDCI,  Panitia  Seleksi  Peserta  Didik Baru MTsN Kediri II memutuskan nama-nama  yang  dinyatakan DITERIMA sebagai Calon Peserta Didik Baru MTsN Kediri II Tahun Pelajaran 2015/2016 Layanan Kelas Excellent dan PDCI  dan  Cadangan tertulis pada lampiran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:
1.   Orang Tua/Wali Peserta yang dinyatakan DITERIMA dimohon hadir pada hari ini, 
     Selasa, 14 April 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

No
Waktu
Layanan
Tempat
Acara
1
14.00 – 15.00
Kelas Excellent
Aula MTsN Kediri II
Informasi Pendidikan
2
15.00 – 16.00
Kelas PDCI
Ruang Kelas ACP2

2.       Peserta yang dinyatakan DITERIMA wajib menyelesaikan administrasi pada:
Hari, Tanggal                    : Rabu, 15 April 2015
Pukul                                 : 07.30 – 12.30 WIB
Tempat                              : Ruang Kelas 9C
3.   Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan TIDAK menyelesaikan administrasi dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI.
4.     Peserta yang dinyatakan CADANGAN akan dipanggil sesuai urutan ranking cadangan jika ada peserta diterima yang mengundurkan diri.
5.   Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Kediri,  14 April 2015
K e p a l a,

TTD. 

Drs. H. NURSALIM, M.Pd.I
NIP. 19660101 199103 1 006

Lampiran Pengumuman Nomor : Mts.15.24.3/PP.00.5/ 346 /2015
HASIL SELEKSI TAHAP II (KEDUA)
PESERTA DIDIK BARU LAYANAN KELAS EXCELLENT DAN PDCI
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DINYATAKAN DITERIMA
A. LAYANAN KELAS EXCELLENT

Nomor Nama_Peserta Sekolah_Asal Nilai Tes Nilai Rank
Urt Peserta Tulis Wwcr BTAQ Akhir
1 0004 PRADITA EMILIA SOFWANA        SDN REMBANGKEPUH  69 9,63 8,80 87,43 72
2 0008 ADISTY SALSABILA C            SDIT BINA INSANI -  69 9,63 9,20 87,83 65
3 0043 DANANG AKMAL HABIBI           SDN BRANGGAHAN    70 9,63 9,20 88,83 49
4 0046 MOH AGUNG IRHAM HAVIDZI       SD AR RAHMAN     -2 74 9,63 8,80 92,43 17
5 0049 HANIN NUR AZIZAH              MIN KANIGORO      69 9,63 8,80 87,43 72
6 0060 MOCHAMAD RAFLI GHUFRON        SD ISLAM AL HUDA   81 9,63 9,60 100,23 5
7 0062 NADIA RAHMATIKA               SDIT NURUL FIKRI -  72 9,63 8,80 90,43 32
8 0065 AMELIA AYUNINGTYAS            SDN LIRBOYO      -4 77 9,63 4,80 91,43 24
9 0069 MOHAMMAD FAUZI                SDN BURENGAN     -2 72 9,63 8,40 90,03 34
10 0074 SAHDA VANIAPUTRI DIBA         SD PLUS RAHMAT  69 9,63 9,60 88,23 56
11 0080 MUSTAIN RIZKY KURNIAWAN       SDN JOGLO SOLO   -6 72 9,26 4,80 86,06 92
12 0085 ALFINA SAIDATUL HUSNA         MI AS SALAFIYAH   68 9,63 8,40 86,03 93
13 0087 MOH NOVAL WAHYU AJI           MIN DOKO        70 9,63 9,60 89,23 44
14 0096 AHID ARIEF DJUNAI I           SDN REMBANGKEPUH  75 9,63 10,00 94,63 8
15 0111 UBAI UMAR HADI                SDN MANISRENGGO   75 9,63 6,00 90,63 29
16 0125 ACH ARIF ZUCHAL ULYA          SD ISLAM AL HUDA 73 9,63 6,40 89,03 47
17 0130 NOVI FARA AISHA SALMA         SDIT BINA INSANI -  70 9,63 9,20 88,83 49
18 0132 ARIFYA SHABRINATHA ISLAM      SD PLUS RAHMAT  82 9,63 9,20 100,83 4
19 0143 RANI AMALIA                   MI MUHAMMADIYAH  69 9,63 8,80 87,43 72
20 0144 EMA PUSPA EMILIANA            SDN BANGSONGAN    -2 73 9,26 6,00 88,26 55
21 0154 NENDA DEVI NURLITA            MIN DOKO         -  70 9,63 6,40 86,03 93
22 0157 SALSABIIL UMMI NAZHIIROH SDN REMBANGKEPUH 74 9,63 7,60 91,23 25
23 0166 NABILA FATMA PUTRI YUNARDI    SDN MADURETNO    -1 71 9,26 7,60 87,86 64
24 0169 TALITHA SALMA TSABITHA        MIN KANIGORO   70 9,63 10,00 89,63 38
25 0170 ARETA PRIARISANTI             SDIT NURUL IZZAH  70 9,63 8,80 88,43 54
26 0176 NABILA ULAYYA NURBANI         MI AL IRSYAD  73 9,63 9,60 92,23 18
27 0188 ASTIKA ARREYAAN               SD AR ROBITHOH    71 9,63 6,00 86,63 84
28 0194 MUHAMAD DAFFA ZAYDAN SYAUQI   SD PLUS RAHMAT   76 8,89 8,40 93,29 14
29 0204 WIANDA PUSPA NINDITA R        SDN BANJARMLATI  -1 75 9,63 9,20 93,83 10
30 0208 NABIILA YUMNA TAQIYYA SD PLUS RAHMAT 82 9,63 9,60 101,23 3
31 0210 SYIFA URROSYIDA               MI TANWIRUL FUAD  73 9,63 8,00 90,63 29
32 0222 AJI SATYA MAHARDIKA           SD ISLAM AL HUDA  83 9,63 10,00 102,63 2
33 0234 AYATULLOH MUHAMMAD HANAN      MIN DOKO     71 9,63 8,80 89,43 41
34 0240 GHINAA DURRATUL HIKMAH        SDI PLUS AL FALAH 68 9,63 8,80 86,43 87
35 0262 NABILA FEBRIANA YAHYA SDN REMBANGKEPUH  69 9,63 9,20 87,83 65
36 0267 IKANUR IYANTILESTARI          SDI DARUSHSHOLIHIN 68 9,63 8,40 86,03 93
37 0268 AZZA FARHADINATA              SDN BADAL        -1 68 9,63 9,20 86,83 80
38 0270 LAVERDA SHAUMA RATU           SDIT AL AZHAR     75 9,63 4,00 88,63 52
39 0283 VEIMAS MAHARDHIKA PRAMUJI     SD MUH NGADILUWIH 76 9,63 8,40 94,03 9
40 0290 MUHAMAD TOYYIBUZ ZAKY         MIP DARUL HIKMAH -  75 9,63 8,80 93,43 13
41 0293 AYU NISA USHOLIHAH            SDIT NURUL HUDA  -  78 9,63 10,00 97,63 6
42 0300 FALIHAH ULIL KARIMAH          SDN MOJOSARI     -2 84 9,63 10,00 103,63 1
43 0304 MUHAMMAD RAFI FIKRUL HAKIM    SDIT BINA INSANI  72 9,63 10,00 91,63 23
44 0323 DYFANY AURARIEL SYAHDA SDIT AL ARIF 72 9,63 9,20 90,83 28
45 0327 MOCKHAMAD WALID AL ARIF       MIN DOKO    74 9,63 10,00 93,63 12
46 0338 JANET ARLY SYAHPUTRI          SDI MIFTAHUL ULUM 72 9,63 8,40 90,03 34
47 0343 BERLI SYAFIRA                 SDI AL FALAH     -  69 9,63 8,80 87,43 72
48 0350 NABIILAH ZUHRIYYAH HUMAIDA    SDN REMBANGKEPUH  73 9,63 8,40 91,03 26
49 0361 MARIYAMA SYAFI SABIRA W       SDN BANGSAL      -4 68 9,63 9,20 86,83 80
50 0387 NUHLA SOFWATIN NISA           MI AL IRSYAD  70 9,63 9,60 89,23 44
51 0390 DESIELA SOFIANA PUTRI         SD NEGERI WATES  72 9,63 7,20 88,83 49
52 0398 FIRHA MAULINA AZIZA           SDN KANDAT       -1 73 8,89 8,40 90,29 33
53 0400 AQMAL MAULANA QUSHOYYIN       SDN MANISRENGGO  -  72 9,63 7,60 89,23 44
54 0402 MUHAMMAD HAFIDH FAKHRI ARDI A SDIT NURUL HUDA  -  69 9,63 9,60 88,23 56
55 0407 FADHIL NAUFAL HERDANA         SD PLUS RAHMAT 69 9,63 8,80 87,43 72
56 0415 SALMA SALSABILA HADI          SDN SONOREJO    -1 70 9,63 8,00 87,63 69
57 0421 NUR ALIEF BAGUS SETYAWAN      SDN BURENGAN     -2 68 9,63 8,80 86,43 87
58 0424 AVRIZA PUTRI IRFANTI          SD ISLAM AL FATH 74 8,89 6,80 89,69 37
59 0432 SHALSA DIFA PERMATA SARI      MIN KANIGORO  69 9,63 9,20 87,83 65
60 0458 GABRIELLA HERMA NOVIANTI      SDI MIFTAHUL ULUM 68 9,63 8,80 86,43 87
61 0474 SHALMA ALAIKA AUREL BALQIS    SD PLUS RAHMAT   -1 78 9,63 7,60 95,23 7
62 0501 PIJAR MAGNOLIA YUSUF          SDIT BINA INSANI -  70 9,63 10,00 89,63 38
63 0504 ZIKRA FATHIN NABILA           SDIT NURUL HUDA  -  73 9,63 9,60 92,23 18
64 0525 AHMAD RAFIF ALAUDIN           SDIT BINA INSANI  74 9,63 9,20 92,83 15
65 0526 TSABITA HUSNA FAUZIAH         SDIT AL ARIF   73 9,63 9,20 91,83 20
66 0528 ZAINUDIN ABDULLAH             SDN BURENGAN     -2 73 9,63 6,80 89,43 41
67 0532 HIMMA MAZARDHI NOOR AMRULLAH  SDIT NURUL IZZAH  68 9,63 9,60 87,23 79
68 0542 MUHAMMAD ISTIQLAL             SDN BURENGAN     -2 69 9,63 8,80 87,43 72
69 0549 AGIS SASTIKA                  SDIP AL MINHAAJ   69 9,63 8,00 86,63 84
70 0553 ALIFYA SALSABILLA FARABI      MI MUHAMMADIYAH  -4 73 9,63 5,60 88,23 56
71 0568 SHANATA ALFIKA NUGRAHANI      SDN SUKORAME     -2 76 7,41 6,00 89,41 43
72 0569 HILYATUL MATHHUMA             SDN BADAL        -2 71 9,63 7,60 88,23 56
73 0590 NAJAKHA ALFINA NURHAYATI      SDIT AL AZHAR  69 9,63 9,60 88,23 56
74 0603 DEWI SALMA QOTRUN NADA        MI ISLAMIYAH      68 9,63 10,00 87,63 69
75 0634 MESIU NIBRAS SHOFI HILMI      SD PLUS RAHMAT 73 9,63 6,00 88,63 52
76 0645 MUHAMMAD ROSIHAN ANWAR        MI AS SALAFIYAH  77 9,63 7,20 93,83 10
77 0646 SETYOKO BAYU FIRMANSYAH       MIN DOKO   71 9,63 5,60 86,23 90
78 0665 MUHAMMAD AQIL N UR ALFARABI   SDI AL HUDA      -  70 9,63 7,20 86,83 80
79 0668 MOCH ABDUL KHOLIQ MI MIFTAHUL HUDA  73 7,78 8,80 89,58 40
80 0671 MUCHAMMAD AJIB QOWIYYUL M     MI ROUDLOTUT T   73 9,63 8,40 91,03 26
81 0710 SHIROT ROSIAN ANWAR SD ISLAM AL HUDA  76 9,63 4,40 90,03 34
82 0727 PUTRI INTAN SETYANI           MIN DOKO         -  73 9,63 5,60 88,23 56
83 0728 DZAKY WILDAN MAULANA          SDIT AL AZHAR     73 9,63 9,20 91,83 20
84 0737 ALIIFA QONITA YASMIN FARID    SD ISLAM AL FATH -  72 9,26 6,80 88,06 62
85 0744 GALANG NURFAUZY               MIN NANGGUNGAN    -  75 9,63 7,20 91,83 20
86 0746 SIFANNA HUSNAZ ZAKYA          SDI AL FALAH    74 9,63 9,20 92,83 15
87 0751 M RIZA FADLYRROFI RESTU A     SDN MANISRENGGO  -  71 9,63 6,00 86,63 84
88 0755 ALFI ANAN A NURHIDAYA T       SDN BURENGAN     -2 73 9,63 6,40 89,03 47
89 0764 SHAFANISSA HASIBAH SD PLUS RAHMAT 69 9,63 9,20 87,83 65
90 0765 M ROSYAD AHSANUL WAFA         SDN TURUS        71 9,63 5,60 86,23 90
91 0769 ALMASYITA MALIKI NOOR         SDN TALES        -2 68 9,63 8,40 86,03 93
92 0770 AHMAD SUKRON ARZAKI           SDN BLABAK       -2 75 9,63 2,80 87,43 72
93 0771 NANANG KARISMA FEBRIANTO      SDI ALHUDA        76 9,63 2,40 88,03 63
94 0772 MUH NAUVAL TIAGA JANITRA      SDI MIFTAHUL ULUM 68 9,63 9,20 86,83 80
95 0781 VIA YUANISA AULIA             SDN BURENGAN     -2 73 9,63 8,00 90,63 29
96 0794 ARINDA CARENTIKA JAYA         MIN DOKO       72 9,63 6,00 87,63 69

DINYATAKAN CADANGAN
A. LAYANAN KELAS EXCELLENT

Nomor Nama_Peserta Sekolah_Asal Nilai Tes Nilai Rank
Urt Peserta Tulis Wwcr BTAQ Akhir
1 0022 IMAM ALTOYYIBIN               SDN REMBANGKEPUH -  69 9,63 7,20 85,83 2
2 0064 DAFFA NASYWA S R              SDN BANJARAN     -5 68 8,89 8,00 84,89 10
3 0066 FATIMAH AZ ZAHRA              SD MUH NGADILUWIH-1 69 9,63 7,00 85,63 3
4 0079 WIKAN ARUM PAKERTI            SDIT NURUL HUDA  -  69 9,63 6,00 84,63 13
5 0083 M RIZKY PERWIRA ZAI N         SD LUKMAN HAKIM  -  68 9,54 5,20 82,74 21
6 0100 AKBAR JANUAR ISYA WIBISONO    SDN BURENGAN     -2 68 9,63 4,00 81,63 22
7 0138 FATIKHAH RO'YAN              AR RAHMAN        69 9,63 2,40 81,03 23
8 0192 AMANDA ARDIANA BELINDA        MI MUHAMMADIYAH  -4 68 9,63 3,20 80,83 24
9 0245 RIZKA NIDIA ULYA              MI AS SALAFIYAH   68 9,35 8,00 85,35 6
10 0271 KADAVI ARAFAT SIDIQ           SD ARRAHMAN      -  68 9,26 8,00 85,26 7
11 0284 NASYWA NABILA NUR SHABRINA    SD PAWYATAN DAHA -2 68 9,54 7,20 84,74 12
12 0303 FIKRI SEPTA SETIAWAN          SDN BURENGAN     -2 70 9,63 5,60 85,23 8
13 0385 M RIFAN OKTADIANDRA           SDN BANJARAN     -4 68 9,63 5,60 83,23 18
14 0448 DIAS LATIFAH AMALIA           SDIT AL AZHAR     70 9,44 6,00 85,44 5
15 0531 MOHAMMAD HASIB ARAFAT ROHIB   SDIT AL AZHAR     69 9,63 6,40 85,03 9
16 0539 MOH   ABI  RADITYA            MI TARBIYATUL A  -  68 9,63 6,80 84,43 14
17 0558 ANISAH ALMA NABILAH             SD ARRAHMAN     69 9,26 5,60 83,86 17
18 0615 FATIN AMALIA KARSARI          SDN SUKORAME     -2 71 8,89 3,20 83,09 19
19 0620 PRAVDA IZVESTIA DYAH ARSYANA  SDN BURENGAN    -2 68 9,63 5,20 82,83 20
20 0628 NABILA AMALIA PUTRI MI ANNIDHOM 69 9,26 7,60 85,86 1
21 0641 AZZAHRA FITRI VIDEYARANI      SDIT BAITULIZZAH  68 9,63 7,20 84,83 11
22 0660 WANDA FAYZA PUTRI             SDN SINGONEGARAN -1 76 7,78 0,40 84,18 15
23 0662 MUHAMMAD LUQMAN AL GHANIYY    SDN NGADILUWIH   -1 73 7,41 3,60 84,01 16
24 0761 SEPTIA PUTRI                  SDN MANISRENGGO   69 9,26 1,60 79,86 25
25 0796 M SYEIKHONI BILAL F           MI AS SALAFIYAH  70 9,54 6,00 85,54 4


DINYATAKAN DITERIMA
B. LAYANAN KELAS PDCI

Nomor Nama_Peserta Sekolah_Asal Nilai Tes Nilai Rank
Urt Peserta Tulis Wwcr BTAQ Akhir
1 0028 AINA MA RIFAH                 SDI BAYANUL AZHAR 76 9,63 6,80 92,43 11
2 0037 NABILA KAMILA PUTRI RIFAI     SDIT NURUL ISLAM  69 9,63 10,00 88,63 16
3 0081 RAMADHAN AL FATIH              SDIT BINA INSANI  81 9,63 8,80 99,43 4
4 0086 VIDA RAHMA LATIFAH            SDN NGADILUWIH   -1 Juara MIPA        
5 0113 MUHAMMAD RIZQI TSANI          SD PLUS RAHMAT   -3 Juara MIPA        
6 0140 AHMAD ALI IMRON IBNU SULTHON  SDI AL FALAH      82 9,63 8,00 99,63 3
7 0261 WISAL NURMINATI TAURIZQI      SDN BAWANG       -1 69 9,63 8,80 87,43 17
8 0288 MILLAH AZIZAH                 SD PLUS RAHMAT   -  75 9,63 10,00 94,63 9
9 0301 MARVEL YONANTA SETYAWAN       MIN DOKO        81 9,63 4,80 95,43 8
10 0316 KRISNA NUGRAHA PASHA          SDN NGADILUWIH   -1 78 9,63 8,00 95,63 7
11 0322 SALSABILA UMI ATIKASARI       SDN NGADILUWIH   -1 74 9,63 10,00 93,63 10
12 0449 MOH AKMAL ALI DZIKRI          SDIT AL AZHAR     81 9,63 9,60 100,23 1
13 0450 AUREL ANISA ARISONA           AL MINHAAJ 80 9,63 9,60 99,23 6
14 0484 ZHORIF FATTAH RIZQULLOH       SD ISLAM AL FATH  76 9,63 6,40 92,03 12
15 0584 MUNTASYA TAJMAHAL             SDIT AL AZHAR     -  80 9,26 10,00 99,26 5
16 0623 AINA SALSABILA                MI KUNUZUN NAJA  -  73 9,63 8,40 91,03 13
17 0637 SILVIA AGUSTINA DAMAVANTI     SDN KANDAT       -1 83 9,63 7,60 100,23 1
18 0648 AULIA SUNAN FADILAH           MI ARRAHMAH    78 9,63 3,20 90,83 14
19 0699 MAKMUR MUHAMMAD               SD ISLAM AL HUDA  72 9,63 4,40 86,03 18
20 0708 NENG RIZQI NIMAH              MI MIFTAHUL HUDA  72 9,63 9,20 90,83 14

Kediri,  14 April 2015
K e p a l a,

TTD. 

Drs. H. NURSALIM, M.Pd.I
NIP. 19660101 199103 1 006