Rabu, Juni 24, 2015

Hasil Seleksi Kelas Keagamaan

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KEDIRI II
Jl. Sunan Ampel 12 Telp./Fax. (0354) 687895 Ngronggo Kediri 64127
              NPSN : 20583785                                         NSM : 121135710003
Website: http://www.mtsnkediri2.com         E-mail : mtsn_kdr_2@yahoo.co.id
________________________________________________________


P E N G U M U M A N
Nomor : Mts.15.24.3/PP.00.5/657/2015

Berdasarkan hasil Seleksi Tes Tahap II Peserta Didik Baru Layanan Kelas Keagamaan Tahun Pelajaran 2015/2016 Panitia Seleksi Peserta Didik Baru MTsN Kediri II memutuskan nama-nama yang dinyatakan DITERIMA dan CADANGAN atau DITERIMA di Layanan Kelas Reguler tertulis pada lampiran Pengumuman ini.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:
1.    Orang Tua / Wali Murid yang Putra/Putrinya dinyatakan DITERIMA wajib hadir pada:
hari             : Kamis, 25 Juni 2015
waktu         : 07.30 – 10.00 WIB
tempat        : Ruang Kaca (Selatan Tempat Parkir)
acara           :
1)   Menandatangani Surat Pernyataan Lapor Diri/Daftar Ulang dengan menunjukkan Kartu Peserta Seleksi
2)   Pemaparan Program Kelas Keagamaan
3)   Pengambilan Seragam
2.    Peserta yang dinyatakan Cadangan atau Diterima di Kelas Reguler akan dipanggil (via telepon) sesuai dengan ranking cadangan apabila ada siswa yang mengundurkan diri atau tidak daftar ulang.
3.    Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.Kediri,  23 Juni 2015
K e p a l a,
                                     
 TTD

Drs. H. NURSALIM, M.Pd.I
NIP. 19660101 199103 1 006

Lampiran Hasil Seleksi Kelas Keagamaan

Lampiran Pengumuman Nomor : Mts.15.24.3/PP.00.5/657/2015
HASIL SELEKSI PPDB LAYANAN KELAS KEAGAMAAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
DINYATAKAN DITERIMA
Nomor Nama_Peserta Nama_Sekolah_Asal Nilai Rank
Urt Peserta Tulis Tahap 2 Akhir
1 0023 FATHUM MIROYATI UMMI NAJWA    MIN BANDAR KIDUL -  68.75 6.80 75.55 31
2 0104 LUTHFIANA ROSYIDA             SDIT BINA INSANI 73.75 9.00 82.75 10
3 0164 M FAISHAL SYAMSUDDIN          MIN SLEMANAN 76.25 9.40 85.65 4
4 0221 ZEIN AWALUDIN MUSTHOFA        SDIT ULUL ALBAB 68.75 5.80 74.55 34
5 0236 AURELLIA DHIYA ZALFA          SDIP AL MINHAAJ  -  73.75 7.20 80.95 16
6 0262 DEVAS FADLIL NISTELROY        SDN TALANGAGUNG  -2 67.50 7.60 75.10 32
7 0316 ADILA WIDYA NISA MAWARNI      SDIP AL MINHAAJ  -  72.50 8.80 81.30 15
8 0325 BARRA GHITA PRATIWI           SD ISLAM AL HUDA -  72.50 7.20 79.70 19
9 0354 RANGRANG BUANA AHYAR          MI AL FALAAH     -  72.50 6.80 79.30 21
10 0368 MAEDEARANEE PUSPITA AYU MIN DOKO 82.50 8.40 90.90 3
11 0374 FAISHAL ZHAFRAN MUMTAZ SDIP A MINHAAJ   -  78.75 6.80 85.55 5
12 0378 NOVERICHA KHOIRUNISA NADA F   SDIT NURUL ISLAM -  71.25 6.60 77.85 24
13 0498 FADILAH DWI INDAH ARIPAH      SDN TEMPUREJO    -1 67.50 9.80 77.30 26
14 0529 JELITA DEWI NUR AINI          MIN DOKO         -  73.75 5.40 79.15 22
15 0562 RAISSA ARSYA ELWAHSHIFA NOURI SDIT NURUL HUDA  -  71.25 7.80 79.05 23
16 0577 AKHMAD NUR FAUZI              SDN PEHWETAN     -2 71.25 4.60 75.85 29
17 0618 BALQIS AYU DZUNUROIN          MIN KANIGORO     -  70.00 9.40 79.40 20
18 0631 STEFIA DAFINA JAUZA           SD ISLAM AL HUDA -  67.50 7.00 74.50 35
19 0642 WIKAN ARUM PAKERTI SDIT NURUL HUDA  -  75.00 7.40 82.40 12
20 0648 KANZA RIFQI FADILA            SD MUJAHIDIN SBY -2 66.25 8.20 74.45 36
21 0649 FAZA KAMILA                   MIN DOKO         -  73.75 9.00 82.75 10
22 0651 DELLA HIDAYATI RAHMAN         SDN KEPUHARJO    -1 76.25 8.40 84.65 7
23 0682 MUHAMAD IRFAN FADILA          SD IT NURUL HUDA -  73.75 7.20 80.95 16
24 0753 NURIN NAZILA                  SDN MRICAN       -1 82.50 10.00 92.50 2
25 0801 KADAVI ARAFAT SIDIQ           SD PLUS AR RAHMAN-  77.50 6.00 83.50 9
26 0865 NADYA SALMA GUFRANI           LUQMAN AL HAKIM  -  83.75 9.40 93.15 1
27 0930 FIRZANATUSALMA RAFIZA YUADI    SDIT AL UMMAH 68.75 7.40 76.15 28
28 1022 FERYZKA ROSYIDIANA AL FIRDAUS SDI ISYHAR       -  67.50 8.80 76.30 27
29 1025 SEPTIA HIDAYATIN              SDIP AL MINHAAJ  -  72.50 9.80 82.30 13
30 1027  AIZA HIKMA AULIA             SDN NGADILUWIH   -1 67.50 7.60 75.10 32
31 1066 NAURA SHAVA MAHIRA SDN SEMAMPIR    -1 76.25 8.20 84.45 8
32 1110 TSAMARA ZULSA NISSAUS SABHIRA SD ISLAM AL HUDA -  70.00 5.60 75.60 30
33 1166 FIKRI SEPTA SETIAWAN          SDN BURENGAN     -2 80.00 5.00 85.00 6
34 1273 DAIYATUL KHUSNA               MIN DOKO         -  70.00 7.40 77.40 25
35 1296 ZAHRA SURYA ANTIKA ALI        SDIPALMINHAAJWATE-  71.25 9.60 80.85 18
36 1301 NADIA RAHMATIKA NURUL FIKRI 72.50 9.20 81.70 14
DINYATAKAN CADANGAN ATAU DITERIMA DI KELAS REGULER
Nomor Nama_Peserta Nama_Sekolah_Asal Nilai Rank
Urt Peserta Tulis Tahap 2 Akhir
1 0007 FEBI NURLAILA                 SDN DATENGAN     -2 66.25 6.20 72.45 5
2 0292 HADRU KATON JANUARTA          SDN JAMBEAN      -1 70.00 3.20 73.20 2
3 0366 MOCHAMMAD ALFINO FAWAZUL A    SD PLUS ARRAHMAN -  66.25 6.25 72.50 6
4 0699 VIA FACHMATUL IZZAH           MI RN SLEMANAN  66.25 6.40 72.65 4
5 0882 UBAIDILAH ZULFIKAR R N        SD IT NURUL HUDA -  67.50 4.40 71.90 7
6 0993 YUMAIDA TSALISA NUR MUWAFIDA  SDI ALFALAH      -  67.50 5.40 72.90 3
7 1288 MOHAMAD NASHICHUDDIN          SDIT NURUL HUDA  -  68.75 4.60 73.35 1
PESERTA TIDAK HADIR TES TAHAP II
1 0666 M VICKO FABIAN                SDN SEMAMPIR     -1 76.25      
Kediri, 23 Juni 2015
Kepala
TTD.
Drs. H. NURSALIM, M.Pd.I.
NIP  19660101 199103 1 006

Senin, Juni 22, 2015

Hasil Seleksi PPDB Layanan Kelas Reguler dan Keagamaan

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KEDIRI II
Jl. Sunan Ampel 12 Telp./Fax. (0354) 687895 Ngronggo Kediri 64127
NPSN : 20583785                        NSM : 121135710003
Website: http://www.mtsnkediri2.com         E-mail : mtsn_kdr_2@yahoo.co.id
_________________________________________________________________________


P E N G U M U M A N
Nomor : Mts.15.24.3/PP.00.5/652/2015

Berdasarkan hasil Seleksi (Tes Tulis) Peserta Didik Baru Layanan Kelas Reguler dan Keagamaan Tahun Pelajaran 2015/2016 Panitia Seleksi Peserta Didik Baru MTsN Kediri II memutuskan nama-nama yang dinyatakan DITERIMA, CADANGAN, dan TIDAK DITERIMA untuk Layanan Kelas Reguler dan dinyatakan LULUS TAHAP I (Pertama) dan TIDAK LULUS untuk Layanan Kelas Keagamaan tertulis pada lampiran Pengumuman ini.


Hal-hal yang perlu diperhatikan:
A.      Layanan Kelas Reguler
1.    Orang Tua / Wali Murid yang Putra/Putrinya dinyatakan DITERIMA wajib hadir pada:
hari                  : Senin, 22 Juni 2015
waktu              : 13.00 – 15.00
tempat             : di AULA MTsN Kediri II
acara                :
1)   Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Lapor Diri/Daftar Ulang dengan menunjukkan Kartu Peserta Seleksi
2)   Pemaparan Program Madrasah
2.    Peserta yang dinyatakan CADANGAN akan dipanggil (via telepon) sesuai dengan ranking cadangan apabila ada siswa yang mengundurkan diri atau tidak daftar ulang.
3.    Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

B.       Layanan Kelas Keagamaan
              1. Peserta  yang dinyatakan LULUS SELEKSI TAHAP  I (Pertama) berhak mengikuti SELEKSI TAHAP II, dengan agenda sebagai berikut:
NO
JENIS TES
PELAKSANAAN
WAKTU
1.
Tes Hafalan Al–Quran
Selasa, 23 Juni 2015
07.30 – SELESAI
2.
Tes Baca Tulis Al–Quran
Selasa, 23 Juni 2015
07.30 – SELESAI
3.
Tes Wawancara
Selasa, 23 Juni 2015
07.30 – SELESAI
2.      Syarat untuk mengikuti SELEKSI TAHAP II peserta HARUS mengambil Kartu Peserta Seleksi Tahap II dan mengikuti Pemaparan Program Madrasah, hari Senin, 22 Juni 2015 pukul 13.00 – 15.00 WIB di AULA MTsN Kediri II.
3.      Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan TIDAK MENGAMBIL Kartu Peserta Seleksi Tahap II dianggap MENGUNDURKAN DIRI.
4.   Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Kediri,  22 Juni 2015
K e p a l a,                                          

TTD.

Drs. H. NURSALIM, M.Pd.I
NIP. 19660101 199103 1 006
Lampiran Hasil Seleksi PPDB

Lampiran Pengumuman Nomor : Mts.15.24.3/PP.00.5/652/2015
HASIL SELEKSI PPDB LAYANAN KELAS REGULER DAN KEAGAMAAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
A. LAYANAN KELAS REGULER
Nomor Nama_Peserta Nama_Sekolah_Asal Nilai Rank Keterangan
Urt Peserta
1 0001 YASMINE AZ ZAHRA A P          SDN MRICAN       -3 53.75 706 Tidak Diterima
2 0002 FIRDAN ALFAN SULTONI SDN BADAL         -2 42.50 966 Tidak Diterima
3 0003 FARIS HAFHAN RAMADHAN         MIS AL IRSYAD    -  63.75 297 Tidak Diterima
4 0004 DELIA ARINANDA NABILA PUTRI   SDN NGRONGGO     -5 45.00 937 Tidak Diterima
5 0005 AHMAD BUSTAANUL ULUM          SD ISLAM AL HUDA -  65.00 270 Cad R5
6 0006 ANIMATUL DIAH AMALIA          MI AL HIDAYAH 50.00 826 Tidak Diterima
7 0008 AKBAR RIZKY MAULANA           MIN DOKO         -  50.00 826 Tidak Diterima
8 0009 AKMAL ALFIN NUGROHO           SDN BAWANG       -1 63.75 297 Tidak Diterima
9 0010 ULIN NUHA AL KHADIQ           SDN SITIMERTO    -  40.00 990 Tidak Diterima
10 0011 YULIANA MUFIDDATURROHMAH      SDN SEMANDING    -  70.00 113 Diterima
11 0012 FITA KUSUMA WARDANI           SDN JOHO         -1 51.25 787 Tidak Diterima
12 0013 EZA OCTAVIANI PUTRI HIDARTA   SDN TOSAREN      -4 55.00 654 Tidak Diterima
13 0014 NURHALIZA AZIS                SDN TURUS        -  57.50 556 Tidak Diterima
14 0015 NURUL KHOIRIYAH               SDN TEMPUREJO    -1 53.75 706 Tidak Diterima
15 0016 M AULIA ARFAN                 SDN NGRONGGO     -6 60.00 451 Tidak Diterima
16 0017 ALMAS BRILLIANCE ISMIZAIN     SDN TEMPUREJO    -2 58.75 498 Tidak Diterima
17 0018 SEKAR AYU ISNA WARDANI        SDN BANDUNG     -1 66.25 220 Diterima
18 0019 SALMA DEWI NUR FITRIA         MI MIFTAHUL ABROR-  58.75 498 Tidak Diterima
19 0020 SULTHAN RAIHAN DANENDRA       SDN BANJARAN     -4 Tidak Hadir Tidak Diterima
20 0021 AMALIA SULISTIANINGTIYAS      MI NASYIATUL MUB -  58.75 498 Tidak Diterima
21 0024 NURUL RIZQI TAMALIA SDN PATIHAN      -1 53.75 706 Tidak Diterima
22 0025 AKMALIA ZAHRA TSAQIFA         SD PLUS RAHMAT    68.75 142 Diterima
23 0026 M FIKRIL HAKIM                MI R THOLABAH    -  63.75 297 Tidak Diterima
24 0027 ANGGI PUTRI SWANDAYANI        SDN SINGONEGARAN -1 58.75 498 Tidak Diterima
25 0029 ALISA QURROTA A YUN KHOIRUL B SD PLUS RAHMAT   -  65.00 270 Cad R14
26 0030 ICHA OKTALIA KRIS WONDO        SDN NGLUMBANG 58.75 498 Tidak Diterima
27 0031 HABIBAH ALIFIA PUTRI PURWANTO SD NEGERI BETET  -3 67.50 177 Diterima
28 0032 MOH PRAMUDIA ANGGA DITA MI ROUDLOTUT T   -  60.00 451 Tidak Diterima
29 0033 BUYUNG FAJAR FEBRIAN SYAH     SDN NGRONGGO     -4 67.50 177 Diterima
30 0034 MOH AFRIZAL SYAFRIL A         SDN KANDAT       -1 56.25 610 Tidak Diterima
31 0036 RIZKI AMRULLAH CRISNA SUBHAN  SDN SAMBI        -1 65.00 270 Cad R20
32 0041 MOHAMAD RIZAL SYAH            MI AL HIDAYAH    -  62.50 358 Tidak Diterima
33 0042 LAILI NUR HALIMAH             SDN PADANGAN     -2 35.00 1022 Tidak Diterima
34 0043 SUCI CAHYA NINGTYAS           MI PLUS ALASYARI -  57.50 556 Tidak Diterima
35 0044 DEVINA FITRIA MAHARANI        SDN BANJARAN     -4 56.25 610 Tidak Diterima
36 0045 AHMAD NURIN FITRIADI NUGROHO  SD ISLAM AL HUDA -  55.00 654 Tidak Diterima
37 0046 YESICHA AYUVELA               SDN REMBANG      -1 40.00 990 Tidak Diterima
38 0047 KAMILA PUTRI RIZKIAWATI       SD MUHAMMADIYAH  -1 65.00 270 Cad R21
39 0048 VIONADA PRATIWI NINGTIYAS     MIN DOKO         -  67.50 177 Diterima
40 0049 MUHAMMAD IDHAM CAHYO SEPTIAN  MIN DOKO         -  61.25 405 Tidak Diterima
41 0050 ANANDA WANSIKA DEWI           SDN NGRONGGO     -1 55.00 654 Tidak Diterima
42 0051 NAILI ZAKIYA                  MI ROUDLOTUT T   -  52.50 753 Tidak Diterima
43 0052 JUNIAR ALEYDA PUTRI SENASTRI  SDN SIDOMULYO    -1 53.75 706 Tidak Diterima
44 0053 DINDA KARIMAH AMALIA          SDN BETET        -3 60.00 451 Tidak Diterima
45 0054 SHOLEHA NURIL HIDAYAH         MI FATHUL HUDA   -  58.75 498 Tidak Diterima
46 0055 RANA NAURAH YASMIN KIANANDA   SDN BALOWERTI    -1 48.75 856 Tidak Diterima
47 0056 NI MATUL AZIZAH               SDN PAGU         -2 43.75 953 Tidak Diterima
48 0057 WAHYU FAJAR PERMADANI         SDN NGRONGGO     -5 65.00 270 Cad R11
49 0058 MUHAMMAD AGUNG CAHYA PRATAMA  MI AL IRSYAD    47.50 888 Tidak Diterima
50 0059 RAIDAH KARIMATUL FITRIA       MIN KANIGORO     -  63.75 297 Tidak Diterima
51 0061 GALLANG SAIYIDHA AKBAR SDN SAMBI        -1 51.25 787 Tidak Diterima
52 0062 NAJWA SHIFA SAHARA            MI MUHAMMADIYAH  -4 73.75 48 Diterima
53 0064 FARA NUR FARDIYANTI           SDN BADAL PANDEAN-  52.50 753 Tidak Diterima
54 0065 ROMADHON AFIF ZAIDAN TADJUDIN SDN NGRONGGO    -8 63.75 297 Tidak Diterima
55 0066 MUHAMMAD IVAN                 SDN BANJARAN     -1 46.25 914 Tidak Diterima
56 0067 ACHMADIANNISA PUTRI R A       SDN MRICAN       -2 53.75 706 Tidak Diterima
57 0069 MOHAMMAD ADITIA PRAYOGA       SDN SAMBI        -1 60.00 451 Tidak Diterima
58 0070 ACHMAD RIZKY                  SDN REMBANG   -1 45.00 937 Tidak Diterima
59 0071 REYDOVAN PUTRA                SD MUTU NGADILUWIH 65.00 270 Cad R4
60 0072 SEPTIANA DEWI                 SDN TEMPUREJO    -1 47.50 888 Tidak Diterima
61 0073 DYAH PUSPITA HATI             SDI MIFTAHUL ULUM-  57.50 556 Tidak Diterima
62 0074 AHMAD AZIZUL FIKRI AFIFILLAH  SDN BURENGAN     -2 62.50 358 Tidak Diterima
63 0076 SELLY ALDIANA                 SDN BLABAK       -1 62.50 358 Tidak Diterima
64 0081 BAGUS WAHYU PRIATAMA          SDI AL FALAH     -  66.25 220 Diterima
65 0082 IHZA NUR RAHMAN               SDN BADAL        -2 48.75 856 Tidak Diterima
66 0084 AHMAD DZKY MAULANA            SDN BANJARAN     -5 51.25 787 Tidak Diterima
67 0086 NASYWA NABILA NUR SHABRINA    SD PAWYATAN DAHA -2 62.50 358 Tidak Diterima
68 0087 PRAMITA ARGA AYU PRAMESTI     SDN KRAS         -1 48.75 856 Tidak Diterima
69 0088 LUISA ANDIN NUR FADILLAH      MIN DOKO 53.75 706 Tidak Diterima
70 0089 ANISA QOTRUNNADA              MI THALABAH KOLAK-  51.25 787 Tidak Diterima
71 0090 WAHDA UKMALIA LUTHFIYAH       MI HIDAYAT S S   -  55.00 654 Tidak Diterima
72 0092 NOVA WIGITA PUTRI             SDN MRICAN       -3 62.50 358 Tidak Diterima
73 0093 MASYRIFATUL UMMAH             SDN KAMPUNGDALEM -6 62.50 358 Tidak Diterima
74 0094 FATKHI AZKA ABDILLAH          MI PSM KEBONAGUNG 53.75 706 Tidak Diterima
75 0095 NADIA DIAN MAWADDAH           SDN NGRONGGO     -8 72.50 65 Diterima
76 0096 FAIZZATUL SALSABILA MAGHFIROH SDIT AL ARIF     -  61.25 405 Tidak Diterima
77 0097 RAFASHA SYAFA SALSABILL       SDN MOJOROTO     -6 63.75 297 Tidak Diterima
78 0098 DINDA UMAR VALENTERIA         SD NEGERI MRICAN -2 58.75 498 Tidak Diterima
79 0099 MAULANA AHMAD ARIF            SDN MOJOROTO     -3 62.50 358 Tidak Diterima
80 0100 PRI AGUSTIN VARI KHATUN NI MAH SDN NGRONGGO  -5  55.00 654 Tidak Diterima
81 0101 RR AISYAH AULIA RAHMA         SDN BANJARAN     -4 57.50 556 Tidak Diterima
82 0102 CINDY AULIA HERNANDI          MI AL IRSYAD     -  53.75 706 Tidak Diterima
83 0103 FA IQOTUL MUNA                SDN SINGONEGARAN -3 75.00 33 Diterima
84 0105 FAYZATUL ZHEVA MASITOH        SDN SINGONEGARAN -1 56.25 610 Tidak Diterima
85 0106 ALIEF DEFITRI                 SDIP AL MINHAAJ  -  43.75 953 Tidak Diterima
86 0107 MUHAMMAD HARIS HUSNUL KHULUQ  MI TARBIYATUL A  -  71.25 87 Diterima
87 0109 SAHRYAN FAUZANI               SDIT BINA INSANI  75.00 33 Diterima
88 0110 MUHAMMAD HAFIZ RAMADHAN       SD PLUS RAHMAT   -  58.75 498 Tidak Diterima
89 0111 DHANIKHTIAR ALVIN PRAYOGA     SDN CENGKOK      -  65.00 270 Cad R24
90 0112 EMY NURUL HIDAYAH             SDN JOHO         -1 52.50 753 Tidak Diterima
91 0113 MUHAMMAD FARHAN HADIF MA ARIF SDN NGRONGGO     -5 67.50 177 Diterima
92 0114 SINTA NURIYA                  MI AL FALAAH 55.00 654 Tidak Diterima
93 0116  AVICEINA FANDRA               SDN BURENGAN     -2 63.75 297 Tidak Diterima
94 0121 SABINA FAIRUS ZAHRA           MI AL IKHLASH  82.50 3 Diterima
95 0122 XILA IZZUDDIN ACHMAD    SDN MOJOROTO 65.00 45 Cad R17
96 0123 MUHAMMAD HANIF AL RASYID MI AL IRSYAD  78.75 15 Diterima
97 0124 BERNANDA DELTA ADIANA         SDN MOJOROTO     -6 73.75 48 Diterima
98 0125 FERDHIAN AKBAR RAHMADHANI     SD ISLAM AL HUDA -  55.00 654 Tidak Diterima
99 0127 MOHAMAD ADAN FATHURRISKIYAN   SDN NGADILUWIH   -1 46.25 914 Tidak Diterima
100 0128 MOH ROIHAN KURNIAWAN PUTRA    MIN DOKO   55.00 654 Tidak Diterima